Inter Trade Bridges แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ

ได้รับการติดต่อ


สำนักงาน

  • UNIT 3A 12/F KAISER
    NO.18 CENTRE STREET,
    SAI YING PUN, HONG KONG
    +852 90663352

เวลาทำการ

  • วันจันทร์วันศุกร์: 10.00 น. ถึง 17.00 น
  • วันเสาร์: 11.00 - 15.00 น
  • วันอาทิตย์: วันหยุด