Inter Trade Bridges Nền tảng thương mại kỹ thuật số quốc tế

Liên lạc


Văn phòng

  • UNIT 3A 12/F KAISER
    NO.18 CENTRE STREET,
    SAI YING PUN, HONG KONG
    +852 90663352

Giờ kinh doanh

  • Thứ hai thứ Sáu: 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều
  • ngày thứ bảy: 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều
  • chủ nhật: Ngày nghỉ