Inter Trade Bridges Ngoại thương trên đám mây!

Lọc bởiMục lục

1 kết quả
  • GI EN LANG NM -Tên bằng tiếng anh: Non-contact Thermometer L2
  • Tên: Nhiệt kế không tiếp xúc L2
  • SP - Giá bán: 32.1
  • CURR - Tiền tệ: USD
  • MOQ - Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3000
  • UOM - Đơn vị đo lường: Piece
  • CAT - thể loại: Thiết bị chẩn đoán sức khỏe
  • AD INF - thông tin thêm:
Xem PDF Nhận báo giá