Inter Trade Bridges Ngoại thương trên đám mây!

Lọc bởiCài lại

Danh mục hàng hóa

1 kết quả
 • GI EN LANG NM - Tên mặt hàng bằng tiếng Anh: Non-contact Thermometer L2
 • GI NM - Tên mặt hàng: Nhiệt kế không tiếp xúc L2
 • SP - Giá bán: 32.1
 • CURR - Tiền tệ: USD
 • INCOTERMS 2020: FCA Guangzhou, Guangdong, PRC
 • MOQ - Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3000
 • UOM - Đơn vị đo lường: Piece
 • SITC – Phân loại Thương mại Quốc tế Tiêu chuẩn: 87445: Other instruments and apparatus using optical radiations (UV, visible, IR)
 • COO - Nước xuất xứ: China
 • AD INF - thông tin thêm:
 • CO / ORG NM - Tên của Công ty / Tổ chức: REDWIND
Xem PDF Nhận báo giá