Inter Trade Bridges Nền tảng thương mại kỹ thuật số quốc tế

Nhóm của chúng tôi đặt mục tiêu làm cho thương mại quốc tế và tự động hóa kinh doanh trở nên đơn giản và dễ tiếp cận đối với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô - từ doanh nhân tư nhân đến tập đoàn lớn và tạo cơ hội hợp tác giữa họ. Hiện tại, do thiếu các cơ hội tài chính và các cơ hội khác cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các phương thức kinh doanh tiêu chuẩn hóa và các tổ hợp phần mềm nên chúng hầu như bị phân tán và không có các liên kết kinh doanh theo chiều ngang và chiều dọc phát triển. Chúng tôi cung cấp nền tảng ITB của mình để sử dụng nó như một nền tảng tiên tiến và linh hoạt cho tự động hóa bán buôn và quốc tế.

СЕО Tau Integration Systems Ltd

Nikolay Tarin